Oferujemy:

1. Multimedialne wykłady z wykorzystaniem projektora.
2. Naukę przepisów ruchu drogowego, nie testów, oraz budowę i technikę kierowania pojazdem.
3. Filmy instruktażowe z autentycznych sytuacji w ruchu drogowym.
4. Najnowsze dostępne testy egzaminacyjne.
5. Przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy.
6. Przygotowanie praktyczne z profesjonalistami.
7. Profesjonalne przygotowanie z pierwszej pomocy przedlekarskiej  przez firmę http://grupamedicus.pl/
 
Kursy kat:B
Wykłady tygodniowe: Poniedziałek, środa. godz. 18.00 - 21.30*
Wykłady weekendowe: Sobota, niedziela godz. 9.00 – 13.00*
 
*termin zakończenia wykładu jest zależny od programu.
 
Możliwość odtwarzania wykładów w domu DEMO: blog naszego instruktora i wykładowcy Dariusza Broszkiewicza.
http://patentynamanewry.blogspot.com/